Ramka okna klasy (architektura)

W widoku i dokumentu architektury ramka okna są systemu windows, które zawierają okno widoku. Również wspierają o kontroli paski dołączone do nich.

W wielu aplikacjach interfejsu (MDI) dokumentu głównego okna pochodzi od CMDIFrameWnd. Zawiera on pośrednio ramki dokumentów, które są obiektami CMDIChildWnd . Obiekty CMDIChildWnd , z kolei zawierają widoki dokumentów.

W aplikacjach interfejsu (SDI) jednolitego dokumentu głównego okna, pochodzące z CFrameWnd, zawiera widok bieżącego dokumentu.

CFrameWnd

Klasa bazowa dla aplikacji SDI główna ramka okna. Również klasą bazową dla wszystkich innych klas okno ramki.

CMDIFrameWnd

Klasa bazowa dla aplikacji MDI główna ramka okna.

CMDIChildWnd

Klasa bazowa dla aplikacji MDI dokumentu ramki systemu windows.

COleIPFrameWnd

Zapewnia okno ramek dla widoku, gdy dokument serwera jest edytowany w miejscu.

Index