Plik i klasami baz danych

Klasy te umożliwiają przechowywanie informacji do bazy danych lub pliku na dysku. Istnieją dwa zestawy klasami baz danych — DAO i ODBC — oferujących podobne funkcje. Grupy obiektów DAO jest implementowane za pomocą obiektu danych programu Access, natomiast grupa ODBC jest implementowane za pomocą Open Database Connectivity. Istnieją także zestaw klas do manipulowania standardowe pliki, aktywnych strumieni i strumienie HTML.

Następujące kategorie klas wspierać trwałość danych.

Index