Klasy narzędzia rysowania

Klasy te hermetyzacji narzędzi rysowania, które są używane do kontekstu urządzenia.

CGdiObject

Klasa bazowa dla interfejsu GDI narzędzi do rysowania.

CBrush

Hermetyzuje pędzla GDI, wybranego jako bieżący pędzel w kontekście urządzenia. Pędzle są używane do wypełniania wnętrza obiektów rysowania.

CPen

Hermetyzuje pióro GDI, wybranego jako bieżące pióro w kontekście urządzenia. Pióra są używane do rysowania linii obramowań obiektów.

CFont

Hermetyzuje czcionek GDI, wybranego jako bieżącą czcionką w kontekście urządzenia.

CBitmap

Hermetyzuje mapy bitowej GDI, zapewniając interfejs do manipulowania mapy bitowe.

CPalette

Hermetyzuje GDI palety kolorów do użytku jako interfejs między aplikacją i urządzenie wyjściowe kolorów, takie jak wyświetlanie.

CRectTracker

Wyświetla i obsługuje interfejs użytkownika do zmiany rozmiaru i przenoszenie obiektów prostokątnych.

Index