Rysowanie i drukowanie klas

W systemie Windows cała produkcja graficznego jest rysowany na wirtualne obszar rysunku, nazywany kontekstu urządzenia (lub DC). MFC udostępnia klasy do hermetyzacji różnych rodzajów DCs, jak również encapsulations dla Windows narzędzi do rysowania takie jak mapy bitowe, pędzle, palety i pióra.

Index