Debugowanie obsługi klas

MFC zawiera następujące klasy ułatwiający debugowanie pamięci dynamicznej alokacji problemów.

CDumpContext

Zapewnia miejsce docelowe dla zrzutów diagnostyczne.

CMemoryState

Struktura, która zapewnia migawek wykorzystanie pamięci. Również używane do porównywania wcześniej i później pamięci migawki.

Index