Debugowanie i klas wyjątków

Te klasy wsparcie dla debugowania pamięci dynamicznej alokacji i przekazywanie informacji o wyjątkach od funkcji gdy wyjątek zostanie zgłoszony do funkcji gdzie jest złowionych.

Użyj klasy CDumpContext i CMemoryState podczas rozwoju asystujący podczas debugowania, zgodnie z opisem w Obsługę debugowania MFC. Za pomocą CRuntimeClass do określenia klasy dowolnego obiektu w czasie wykonywania, jak opisano w artykule CObject klasy: dostęp do informacji klasy Run-Time. Zarówno artykuły są w Visual C++ Programmer's Guide. Ramach używa CRuntimeClass do dynamicznego tworzenia obiektów danej klasy.

Index