CWinApp

Klasa CWinApp jest klasą bazową, z którego pochodzą obiektu aplikacji systemu Windows. Obiektu aplikacji udostępnia funkcje składowe dla inicjowania aplikacji (i każde wystąpienie) i z uruchomioną aplikacją.

Każda aplikacja, która używa programu Microsoft Foundation classes może zawierać tylko jeden obiekt pochodzący z CWinApp. Ten obiekt został wybudowany, gdy inne obiekty globalne C++ są zbudowane i już jest dostępna, gdy system Windows wywołuje funkcję WinMain , która jest dostarczana przez bibliotekę klas Microsoft Foundation. Stwierdzenie pochodną obiektu CWinApp na poziomie globalnym.

Klasa aplikacji pochodzi od CWinApp, zastępują funkcję Państwa InitInstance do utworzenia obiektu głównego okna aplikacji.

Oprócz funkcji Państwa CWinApp Biblioteka klas Microsoft Foundation oferuje następujące funkcje globalne dostęp do obiektu CWinApp i inne globalne informacje:

Zobacz CWinApp: klasa aplikacji w Visual C++ Programmer's Guide więcej informacji na temat klasy CWinApp , w tym przegląd następujących

# include lt;afxwin.h>

Członkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbki  Próbki MFC HELLOAPP | MFC próbki HELLO

Index