CWinApp::OnDDECommand

wirtualne BOOL OnDDECommand ( LPTSTR lpszCommand );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli polecenie jest obsługiwany; inny sposób 0.

Parametry

lpszCommand

Punkty na ciąg polecenia DDE otrzymanych przez aplikację.

Uwagi

O nazwie ramy, kiedy okno główna ramka odbiera DDE wykonaj komunikat. Domyślna implementacja sprawdza, czy polecenie to żądanie do otwarcia dokumentu i, jeśli tak, otwiera określonego dokumentu. Menedżer plików systemu Windows zwykle wysyła takie ciągi poleceń DDE, gdy użytkownik kliknie dwukrotnie plik danych. Zastąpienie tej funkcji do obsługi innych DDE wykonywanie poleceń, takich jak polecenie do drukowania.

Przykład

BOOL CMyApp::O&nDDECommand(LPTSTR lpszCommand)
{
 nbsp; Jeżeli (CWinApp::OnDDECommand(lpszCommand))
      Zwraca wartość PRAWDA;

/ / Obsługuje wszystkie polecenia DDE rozpoznawana przez aplikację
   / / i zwróci TRUE.  Zobacz realizacji CWinApp::OnDDEComand
   / / na przykład parsowania DDE polecenia ciąg.

/ / Return FALSE nie obsługują poleceń DDE.
   return FALSE;
 }


Omówienie CWinApp |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CWinApp::EnableShellOpen

Index