CWinApp::OnContextHelp

afx_msg nieważne OnContextHelp ( );

Uwagi

Należy dodać

ON_COMMAND (ID_CONTEXT_HELP, OnContextHelp)
 

oświadczenie do swojej klasy CWinApp wiadomości mapę i również dodać wpis tabeli akceleratora, zazwyczaj SHIFT + F1, aby włączyć tę funkcję Państwa.

OnContextHelp przełączenie aplikacji w trybie pomocy. Kursor zmienia się strzałką i znak zapytania, a użytkownik może następnie przesuń wskaźnik myszy i naciśnij lewy przycisk Wybierz okno dialogowe, okna, menu lub przycisku polecenia. Ta funkcja Członkowskie pobiera kontekstu Pomoc obiektu pod kursorem i wywołuje funkcję Windows WinHelp w tym kontekście pomoc.

Omówienie CWinApp |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CWinApp::OnHelp, CWinApp::WinHelp

Index