CWinApp::LoadStdProfileSettings

nieważne LoadStdProfileSettings ( UINT nMaxMRU = _AFX_MRU_COUNT );

Parametry

nMaxMRU

Liczba niedawno używane pliki, aby śledzić.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek od wewnątrz funkcji członek InitInstance aby włączyć i załadować listy ostatnio u?ywanych plików (MRU) i ostatnio Podgląd stanu. Jeśli nMaxMRU jest równa 0, brak listy MRU będzie utrzymany.

Omówienie CWinApp |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CWinApp::OnFileOpen, CWinApp::AddToRecentFileList

Index