CWinApp::LoadStandardIcon

HICON LoadStandardIcon ( LPCTSTR lpszIconName ) Stała;

Wartość zwracany

Uchwyt do ikony w przypadku powodzenia; inny sposób NULL.

Parametry

lpszIconName

Manifestu identyfikator stałej, który określa wstępnie ikonę systemu Windows. Identyfikatory te są zdefiniowane w systemie WINDOWS.H. na poniższej liście przedstawiono, że możliwe wstępnie zdefiniowane wartości i znaczenia dla lpszIconName:

Uwagi

Obciążenia systemu Windows wstępnie ikonę zasobu określa, że lpszIconName.

Użyj funkcji członek LoadStandardIcon lub LoadOEMIcon dostępu wstępnie ikony Windows.

Omówienie CWinApp |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CWinApp::LoadOEMIcon, CWinApp::LoadIcon, :: LoadIcon

Index