CWinApp::LoadStandardCursor

HCURSOR LoadStandardCursor ( LPCTSTR lpszCursorName ) Stała;

Wartość zwracany

Uchwyt kursora w przypadku powodzenia; inny sposób NULL.

Parametry

lpszCursorName

IDC_ manifestu stałej identyfikator, który określa wstępnie kursor systemu Windows. Identyfikatory te są zdefiniowane w systemie WINDOWS.H. na poniższej liście przedstawiono, że możliwe wstępnie zdefiniowane wartości i znaczenia dla lpszCursorName:

Uwagi

Obciążenia systemu Windows wstępnie zasobów kursor określa, że lpszCursorName.

Użyj funkcji członek LoadStandardCursor lub LoadOEMCursor dostępu wstępnie kursorów systemu Windows.

Przykład

HCURSOR hCursor;
  
 nbsp; / / Wczytaj wstępnie Windows "w górę strzałkę" kursora.
   hCursor = AfxGetApp() - > LoadStandardCursor(IDC_UPARROW)

Omówienie CWinApp |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CWinApp::LoadOEMCursor, CWinApp::LoadCursor, :: LoadCursor

Index