CWinApp::LoadOEMIcon

HICON LoadOEMIcon ( UINT nIDIcon ) Stała;

Wartość zwracany

Uchwyt do ikony w przypadku powodzenia; inny sposób NULL.

Parametry

nIDIcon

OIC_ manifestu stałej identyfikator, który określa wstępnie ikonę systemu Windows. Musisz mieć # define OEMRESOURCE przed # include lt;afxwin.h > Aby uzyskać dostęp do stałych OIC_ w systemie WINDOWS.H.

Uwagi

Obciążenia systemu Windows wstępnie ikonę zasobu określonego przez nIDIcon.

Użyj funkcji członek LoadOEMIcon lub LoadStandardIcon dostępu wstępnie ikony Windows.

Omówienie CWinApp |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CWinApp::LoadStandardIcon, CWinApp::LoadIcon, :: LoadIcon

Index