CWinApp::LoadOEMCursor

HCURSOR LoadOEMCursor ( UINT nIDCursor ) Stała;

Wartość zwracany

Uchwyt kursora w przypadku powodzenia; inny sposób NULL.

Parametry

nIDCursor

OCR_ manifestu stałej identyfikator, który określa wstępnie kursor systemu Windows. Musisz mieć # define OEMRESOURCE przed # include lt;afxwin.h > Aby uzyskać dostęp do stałych OCR_ w systemie WINDOWS.H.

Uwagi

Obciążenia systemu Windows wstępnie kursor zasobu określonego przez nIDCursor.

Użyj funkcji członek LoadOEMCursor lub LoadStandardCursor dostępu wstępnie kursorów systemu Windows.

Przykład

/ / W pliku stdafx.h, add # zdefiniować OEMRESOURCE do
/ / zawierają definicje windows.h OCR_ wartości.
# define OEMRESOURCE
# include lt;afxwin.h > / / MFC rdzeń i standardowych części
# include <afxext.h> / / rozszerzenia MFC (w tym VB)

HCURSOR hCursor;
   / / Wczytaj wstępnie kursora "rozmiar wszystkich" systemu WIndows.
   hCursor = AfxGetApp() - > LoadOEMCursor(OCR_SIZEALL)

Omówienie CWinApp |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CWinApp::LoadCursor, CWinApp::LoadStandardCursor, :: LoadCursor

Index