CWinApp::HideApplication

void HideApplication);

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby ukryć aplikację przed zamknięciem otwartych dokumentów.

Omówienie CWinApp |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CWinApp::CloseAllDocuments

Index