CWinApp::GetPrinterDeviceDefaults

BOOL GetPrinterDeviceDefaults ( PRINTDLG * pPrintDlg );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

pPrintDlg

Wskaźnik struktury PRINTDLG.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do przygotowania drukarki kontekstu urządzenia do drukowania. Pobiera bieżący domyślne ustawienia drukarki z systemu Windows.Plik INI jako niezbędne lub zastosowań Ostatnia konfiguracja drukarki ustawiony przez użytkownika ustawienia wydruku.

Omówienie CWinApp |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPrintDialog

Index