CWinApp::GetNextDocTemplate

CDocTempl&ate * GetNextDocTemplate (POSITIONamp;pos) stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CDocTemplate.

Parametry

pos

Odwołanie do anbsp; Stanowisko wartość zwracany przez poprzednie wywołanie Get&NextDocTemplate lub GetFirstDocTemplatePosition. Wartości są aktualizowane do następnej pozycji przez to połączenie.

Uwagi

Pobiera szablon dokumentu oznaczone op, a następnie ustawia pos wartość pozycji . GetNextDocTemplate przodu iteracji pętli można używać po nawiązaniu początkowego położenia w wyniku wywołania GetFirstDocTemplatePosition.

Należy się upewnić, że wartość pozycji jest prawidłowa. Jeśli jest nieprawidłowy, następnie wersji debugowania biblioteki klas Microsoft Foundation twierdzi.

Jeśli szablon dokumentu pobierane jest ostatnim dostępne, następnie nową wartość pos jest ustawiona na NULL.

Omówienie CWinApp |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CWinApp::AddDocTemplate, CWinApp::GetFirstDocTemplatePosition

Index