CWinApp::GetFirstDocTemplatePosition

(Pozycja GetFirstDocTemplatePosition) stała;

Wartość zwracany

Wartość pozycji , używany w iteracji lub obiektu kursor pobierania; NULL Jeśli lista jest pusta.

Uwagi

Pobiera położenie pierwszego szablon dokumentu w aplikacji. Użyj wartości pozycji powrócił w wywołaniu GetNextDocTemplate Aby uzyskać pierwszego obiektu CDocTemplate.

Omówienie CWinApp |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CWinApp::AddDocTemplate, CWinApp::Get&NextDocTemplate

Index