CWinApp::ExitInstance

wirtualne int ExitInstance ( );

Wartość zwracany

Kod zakończenia stosowania; 0 oznacza nie błędów, a wartooci większe niż 0 wskazuje błąd. Ta wartość jest używana jako wartość zwracany z WinMain.

Uwagi

Wywoływany przez ramach funkcji składowej uruchomić , aby zakończyć to wystąpienie aplikacji z.

Nie wymagają tej funkcji członek z dowolnym, ale wewnątrz funkcji członek uruchomić.

Domyślna implementacja tej funkcji zapisuje ramowa Opcje aplikacji.Plik INI. Zastąpić tę funkcję do oczyszczania, gdy aplikacja zakończy.

Omówienie CWinApp |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CWinApp::Run, CWinApp::InitInstance

Index