CWinApp::DoWaitCursor

wirtualne nieważne DoWaitCursor ( int nCode );

Parametry

nCode

Jeśli ten parametr ma wartość 1, pojawi się kursor oczekiwania. Jeśli jest to 0, kursor oczekiwania zostanie przywrócony bez zmiany licznika odwołań. Jeśli –1, kursor oczekiwania z kończy się.

Uwagi

Ta funkcja Państwa jest wywoływany przez ramy do wprowadzenia w życie CWaitCursor, CCmdTarget::BeginWaitCursor, CCmdTarget::EndWaitCursori CCmdTarget::RestoreWaitCursor. Domyślnie implementuje Klepsydra kursora. DoWaitCursor przechowuje licznika odwołań. Gdy dodatni, Klepsydra kursor jest wyświetlany.

Podczas gdy można będzie zwykle wymagają DoWaitCursor bezpośrednio, może zastąpić tę funkcję Państwa, aby zmienić kursor oczekiwania lub dodatkowego przetwarzania, podczas gdy kursor oczekiwania jest wyświetlany.

Łatwiejsze, bardziej ujednolicony sposób wykonania kursor oczekiwania, użyj CWaitCursor.

Omówienie CWinApp |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CCmdTarget::BeginWaitCursor, CCmdTarget::EndWaitCursor, CCmdTarget::RestoreWaitCursor, CWaitCursor

Index