CWinApp::DoMessageBox

wirtualne int DoMessageBox ( LPCTSTR lpszPrompt, UINT nType, UINT nIDPrompt );

Wartość zwracany

Zwraca te same wartości jako AfxMessageBox.

Parametry

lpszPrompt

Adres tekstu w oknie komunikatu.

nType

Pola wiadomości stylu.

nIDPrompt

Indeks do pomocy ciąg kontekstowy.

Uwagi

Ramach wywołuje funkcję tego Państwa do wdrożenia w oknie komunikatu dla funkcja globalna AfxMessageBox.

Nie wymagają tej funkcji Państwa, aby otworzyć okno komunikatu; Zamiast tego użyj AfxMessageBox.

Zastąpić tę funkcję Państwa, aby dostosować swój przetwarzanie całej aplikacji wywołania AfxMessageBox.

Omówienie CWinApp |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;AfxMessageBox, :: MessageBox

Index