CWinApp::CWinApp

CWinApp ( LPCTSTR lpszAppName = NULL );

Parametry

lpszAppName

Ciąg zakończony zerem, która zawiera nazwę aplikacji, która korzysta z systemu Windows. Jeśli ten argument nie jest dostarczona lub jest równa NULL, CWinApp używa ciągu zasobu AFX_IDS_APP_TITLE lub nazwę pliku wykonywalnego.

Uwagi

Obiekt CWinApp , a następnie przekazuje lpszAppName być przechowywane jako nazwa aplikacji. Należy konstruować jeden obiekt globalnej sieci CWinApp-klasy. W aplikacja może mieć tylko jeden obiekt CWinApp . Konstruktora przechowuje wskaźnik do obiektu CWinApp tak, aby WinMain można wywoływać funkcje składowe obiektu do inicjowania i uruchomić aplikację.

Omówienie CWinApp |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index