CWinApp::CreatePrinterDC

BOOL Cre&atePrinterDC (CDCamp;dc );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kontekstu urządzenia drukarki jest tworzony pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

dc

Odniesienie do kontekstu urządzenia drukarki.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do tworzenia kontekstu urządzenia drukarki (DC) z wybranej drukarki. CreatePrinterDC inicjuje kontekstu urządzenia, który jest przekazywany w przez odniesienie, dlatego może być używany do drukowania.

Jeśli funkcja jest pomyślne, po zakończeniu drukowania, należy zniszczyć kontekstu urządzenia. Niech destruktor obiektu CDC nie lub wyraźnie to zrobić, przez wywołanie CDC::DeleteDC.

Omówienie CWinApp |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CWinApp::SelectPrinter

Index