CWinApp::CloseAllDocuments

void CloseAllDocuments (BOOL bEndSession );

Parametry

bEndSession

Określa, czy do sesji systemu Windows jest zakończona. Prawdą jest, jeśli jest ich zakończenia sesji; inny sposób Fałsz.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby zamknąć wszystkie otwarte dokumenty przed zakończeniem. Wywołanie HideApplication przed wywołaniem metody CloseAllDocuments.

Omówienie CWinApp |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CWinApp::SaveAllModified, CWinApp::HideApplication

Index