CWinApp::AddToRecentFileList

wirtualne nieważne AddToRecentFileList ( LPCTSTR lpszPathName );

Parametry

lpszPathName

Ścieżka pliku.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek dodanie lpszPathName do listy plików. Powinna wywołać funkcję Państwa LoadStdProfileSettings załadować bieżącej listy plików przed użyciem tej funkcji członek.

Ramach wywołuje tej funkcji członek, gdy plik jest otwierany lub wykonuje polecenie Zapisz jako, aby zapisać plik pod nową nazwą.

Przykład

nbsp;  / / C:\temp\test.doc ścieżki to dodanie do góry
   / / ostatnio używane listy (MRU) w menu Plik.
    AfxGetApp() - > AddToRecentFileList("c:\\temp\\test.doc")


Omówienie CWinApp |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CWinApp::LoadStdProfileSettings

Index