CView::O&nScrollBynbsp;

BOOL CView::OnScrollBy ( CSize sizeScroll, BOOL bDoScroll = TRUE );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli widok mógł być przewijane; inny sposób 0.

Parametry

sizeScroll

Liczba pikseli przewijane poziomo i pionowo.

bDoScroll

Określa, czy Przewijanie widoku występuje. Jeśli TRUE, następnie przewijania ma miejsce; Jeśli Fałsz, następnie przewijania nie występują.

Uwagi

Wywoływany przez ramy, kiedy użytkownik przegląda obszar poza obecne widoku dokumentu, albo przez przeciąganie elementu OLE przeciwko widoku bieżącą obramowań lub manipulowania pionowe lub poziome paski przewijania. Domyślna implementacja nie działają. W klas pochodnych funkcja sprawdza, czy widok jest przewijana w kierunku użytkownika wymagane i następnie aktualizuje nowy region, jeżeli jest to konieczne. Ta funkcja automatycznie nazywa się CWnd::OnHScroll i CWnd::OnVScroll do wykonania rzeczywiste żądania przewijania.

Omówie&nie CView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index