CView::OnPrint

wirtualne nieważne OnPrint ( CDC * pDC, CPrintInfo * pInfo );

Parametry

pDC

Punkty do kontekstu urządzenia drukarki.

pInfo

Punkty do struktury CPrintInfo , opisująca bieżące zadanie drukowania.

Uwagi

Wywoływany przez ram do drukowania lub wyświetlania podglądu strony dokumentu. Każda Strona jest drukowana ramy wzywa tę funkcję natychmiast po wywołaniu funkcji członek OnPrepareDC . Strona jest drukowana jest określona przez członka m_nCurPage struktury CPrintInfo tego pInfo wskazuje. Domyślna implementacja wywołuje funkcję Państwa OnDraw i przekazuje go kontekstu urządzenia drukarki.

Zastąpić tę funkcję dla każdego z następujących przyczyn:

Należy zauważyć, że członek m_rectDraw parametr pInfo opisuje obszaru drukowalnego strony w jednostek logicznych.

Nie wywołuj OnPrepareDC w Twojej zastępowanie OnPrint; ramach wywołuje OnPrepareDC automatycznie przed wywołaniem OnPrint.

Przykład

Oto szkielet zastąpiona funkcji OnPrint:

void CMyView::OnPrint (CDC * pDC, CPrintInfo * pInfo)
{
   / / Drukuj na&główki lub stopki, w razie potrzeby.
   / / Znaleźć fragment dokumentu odpowiadającego pInfo-BT; m_nCurPage.
   OnDraw (pDC);
}

Omówie&nie CView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CView::OnBeginPrinting, CView::OnEndPrinting, CView::OnPrepareDC, CView::OnDraw

Index