CView::OnEndPrintPreview

wirtualne nieważne OnEndPrintPreview ( CDC * pDC, CPrintInfo * pInfo, pkt pkt, CPreviewView * pView );

Parametry

pDC

Punkty do kontekstu urządzenia drukarki.

pInfo

Punkty do struktury CPrintInfo , opisująca bieżące zadanie drukowania.

punkt

Określa punkt na stronie, który był ostatnio wyświetlane w trybie podglądu.

narzędzia pView

Punkty do obiektu widok używany do podglądu.

Uwagi

Wywoływana przez ramy, gdy użytkownik zamyka tryb podglądu wydruku. Domyślna implementacja tej funkcji wywołuje funkcję Państwa OnEndPrinting i przywraca okno główne ramek do stanu, który znajdował się zanim zaczął podglądu wydruku. Zastąpienie tej funkcji do wykonywania specjalnych przetwarzania, gdy tryb Podgląd jest zakończone. Na przykład jeśli chcesz zachować pozycję użytkownika w dokumencie, gdy przełączanie z trybu podglądu do zwykłego trybu wyświetlania, można przechodzić do pozycji opisanej przez parametr punktu , członek m_nCurPage struktury CPrintInfo , który wskazuje parametr pInfo.

Wywoływanie zawsze klasa podstawowa wersja OnEndPrintPreview z Twojego zastępowanie, zazwyczaj na końcu funkcję.

Omówie&nie CView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPrintInfo, CView::OnEndPrinting

Index