CView::OnEndPrinting

wirtualne nieważne OnEndPrinting ( CDC * pDC, CPrintInfo * pInfo );

Parametry

pDC

Punkty do kontekstu urządzenia drukarki.

pInfo

Punkty do struktury CPrintInfo , opisująca bieżące zadanie drukowania.

Uwagi

Wywołana w ramach dokumentu został drukowane lub wyświetlane w podglądzie. Domyślna implementacja tej funkcji nie działają. Zastąpić tę funkcję zwolnić wszystkie zasoby GDI, zaalokowanym w funkcji członek OnBeginPrinting.

Omówie&nie CView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CView::OnBeginPrinting

Index