CView::OnDraw

wirtualne nieważne OnDraw ( CDC * pDC ) = 0;

Parametry

pDC

Punkty do kontekstu urządzenia służące renderowanie obrazu dokumentu.

Uwagi

Wywoływany przez ramy renderowanie obrazu dokumentu. Ramach wymaga tej funkcji do wykonywania ekranu, drukowania i Podgląd wydruku i przechodzi w kontekście innego urządzenia w każdym przypadku. Jest implementacja nie domyślne.

Można zastąpić tę funkcję do wyświetlania widoku dokumentu. Można uczynić urządzenia graficznego interfejsu (GDI) wywołań przy użyciu obiektu CDC wskazywanego przez parametr kontrolera pDC . Można wybrać zasoby GDI, takie jak pióra lub czcionki, do kontekstu urządzenia przed rozpoczęciem rysowania i następnie wyłącz je później. Często kodzie rysunku może być niezależny od urządzenia; oznacza to, że nie wymaga informacji, jaki typ urządzenia jest wyświetlanie obrazu.

Aby zoptymalizować rysunku, wywołania funkcji członek RectVisible kontekstu urządzenia, aby dowiedzieć się, czy będzie pobierane danego prostokąta. Jeśli zachodzi konieczność rozróżnienia pomiędzy normalną ekranu i drukowania, wywołaj funkcję Państwa IsPrinting kontekstu urządzenia.

Omówie&nie CView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::IsPrinting, CDC::RectVisible, CView::OnPrint, CWnd::OnCreate, CWnd::OnDestroy, CWnd::Post&NcDestroy

Index