CView::OnDragLeave

wirtualne nieważne OnDragLeave ( );

Uwagi

Wywołana w ramach podczas operacji przeciągania po przeniesieniu wskaźnika myszy z obszaru upuszczania ważne dla tego okna.

Zastąpić tę funkcję, jeśli bieżący widok trzeba oczyścić wszelkie działania podjęte podczas wywołania OnDragEnter lub OnDragOver , takie jak usunięcie wszelkich opinii użytkowników programu visual, podczas gdy obiekt był przeciągany i upuszczany.

Omówie&nie CView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CView::OnDragEnter, CView::OnDragOver, CView::OnScroll, COleDropTarget::OnDragLeave

Index