CView::IsSelected

wirtualne BOOL IsSelected ( const CObject * pDocItem ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli jest zaznaczony element określonego dokumentu; inny sposób 0.

Parametry

pDocItem

Wskazuje element dokumentu testowanego.

Uwagi

Wywoływany przez ram w celu sprawdzenia, czy jest zaznaczony element określonego dokumentu. Domyślna implementacja funkcja ta zwraca wartość FALSE. Zastąpić tę funkcję, jeśli zaznaczenie przy użyciu obiektów CDocItem . Można zastąpić tę funkcję, jeśli widok zawiera elementy OLE.

Omówie&nie CView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocItem, COleClientItem

Index