CView::GetDocument

CDocument * GetDocument ( ) Stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CDocument skojarzonego z widoku. NULL Jeśli widok nie jest dołączony do dokumentu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby uzyskać wskaźnik do widoku dokumentu. Dzięki temu można wywoływać funkcje składowe dokumentu.

Omówie&nie CView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocument

Index