CView::CView

CView( );

Uwagi

Tworzy obiekt CView . Ramach wywołania konstruktora, gdy tworzone jest nowe okno ramkę lub okno dzieli się. Zastąpić funkcję Państwa OnInitialUpdate zainicjować widoku po dokument jest załączony.

Omówie&nie CView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CView::OnInitialUpdate

Index