Członkowie klasy CTypedPtrMap

Dostęp elementu

Wyszukiwanie Zwraca wartość klucza na podstawie wartości.
GetNextAssoc Pobiera następnego elementu na iterowanie.
RemoveKey Usuwa element określony przez klucz.
SetAt Wstawia element w planie; zastępuje istniejącego elementu, jeśli znajduje się klucz pasujące.

Operatory

operatora] Wstawia element na mapie.

Omówie&nie CTypedPtrMap |nbsp; Wykres hierarchii

Index