CTypedPtrMap

templatelt; Klasa BASE_CLASS, Klasa Klucz, Klasa Wartość >
Klasa CTypedPtrMap : publiczne BASE_CLASS

Parametry

BASE_CLASS

Klasa podstawowa klasy mapę wpisywanych wskaźnik; musi być klasą mapę wskaźnik (CMapPtrToPtr, CMapPtrToWord, CMapWordToPtrlub CMapStringToPtr).

KLUCZ

Klasa obiektu używane jako klucz do mapy.

WARTOŚĆ

Klasa obiektu przechowywana na mapie.

Uwagi

Klasa CTypedPtrMap przewiduje typ bezpiecznej "opakowanie" obiekty klas wskaźnik Mapa, CMapPtrToPtr, CMapPtrToWord, CMapWordToPtri CMapStringToPtr. Podczas korzystania z CTypedPtrMap, instrumentu kontrola typów w C++ pomaga wyeliminować błędy spowodowane przez typów niezgodne wskaźnik.

Ponieważ wszystkie funkcje CTypedPtrMap są wbudowane, wykorzystanie tego szablonu znacząco wpływa na na rozmiar lub prędkości kodu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania CTypedPtrMap, zobacz artykuły kolekcje i kolekcji: oparte na szablonach klasy w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxtempl.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Wykres hierarchii

Próbki  Zbierania próbki MFC

Zobacz też CMapPtrToPtr, CMapPtrToWord, CMapWordToPtr, CMapStringToPtr

Index