[CTypedPtrMap::operator]

Wartośćamp; podmiot gospodarczy [ ] ( B&ASE_CLASS:: BASE_ARG_KEY klucz );

Parametry

WARTOŚĆ

Szablon parametr określający typ wartości przechowywane w tym mapę.

BASE_CLASS

Szablon parametr określający klasą bazową klasy tej mapy.

klucz

Klucz elementu wyjrzałem do góry lub utworzone na mapie.

Uwagi

Ten operator może służyć jedynie po lewej stronie instrukcji przypisania (l wartość). W przypadku nie elementu mapy z określonego klucza, nowy element jest tworzony. Istnieje nie "prawej" (wartość) równoważne do tego operatora, ponieważ istnieje możliwość, że nie można znaleźć klucza na mapie. Funkcja Członkowskie wyszukiwania dla elementu pobierania.

Omówie&nie CTypedPtrMap |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTypedPtrMap::Lookup

Index