CTypedPtrMap::Lookup

BOOL Wyszukiwania ( B&ASE_CLASS:: BASE_ARG_KEY klucz, wartośćamp; rValue ) const;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli element został odnaleziony; inny sposób 0.

Parametry

BASE_CLASS

Szablon parametr określający klasą bazową klasy tej mapy.

klucz

Klucz pierwiastka ma być wyszukiwana.

WARTOŚĆ

Szablon parametr określający typ wartości przechowywane w tym mapę.

rValue

Określa wartość zwracany pobranych elementów.

Uwagi

Wyszukiwania szybko znaleźć elementu mapy z kluczem, który dokładnie odpowiada za pomocą algorytmu mieszania.

Tej funkcji śródwierszowej wywołuje BASE_CLASS:: wyszukiwania.

Omówie&nie CTypedPtrMap |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMapStringToOb::Lookup

Index