Członkowie klasy CTypedPtrList

Head/ogona dostępu

GetHead Zwraca wartość elementu nagłówkowego listy (nie może być puste).
GetTail Zwraca element ogona listy (nie może być puste).

Operacje

RemoveHead Usuwa element z szefa listy.
RemoveTail Usuwa element z ogona listy.
AddHead Dodaje element (lub wszystkie elementy na innej liście) szefowi listy (sprawia, że nowe head).
AddTail Dodaje element (lub wszystkie elementy na innej liście) do ogona listy (sprawia, że nowe ogon).

Iteracja

GetNext Pobiera następnego elementu na iterowanie.
GetPrev Pobiera poprzedniego elementu na iterowanie.

Pobieranie/modyfikacja

GetAt Pobiera element w danym położeniu.
SetAt Ustawia elementu w danym miejscu.

Omówie&nie CTypedPtrList |nbsp; Wykres hierarchii

Index