CTypedPtrList

templatelt; Klasa BASE_CLASS, Klasa Typ >
Klasa CTypedPtrList : publiczne BASE_CLASS

Parametry

BASE_CLASS

Klasa podstawowa klasy list wpisywanych wskaźnik; muszą być klasy list wskaźnik (CObList lub CPtrList).

TYP

Typ elementów przechowywanych na liście klasa bazowa.

Uwagi

Klasa CTypedPtrList przewiduje typ palety "opakowanie" obiektów klasy CPtrList. Podczas korzystania z CTypedPtrList zamiast CObList lub CPtrList, instrumentu kontrola typów w C++ pomaga wyeliminować błędy spowodowane przez typów niezgodne wskaźnik.

Ponadto otoka CTypedPtrList wykonuje wiele odlewania, która byłaby wymagana, jeśli użyto CObList lub CPtrList.

Ponieważ wszystkie funkcje CTypedPtrList są wbudowane, wykorzystanie tego szablonu znacząco wpływa na na rozmiar lub prędkości kodu.

List pochodzących z CObList mogą być szeregowane, ale nie te pochodzące z CPtrList.

Po usunięciu obiektu CTypedPtrList lub jego elementy są usuwane, tylko wskaźniki są usuwane, nie podmioty odwołują.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania CTypedPtrList, zobacz artykuły kolekcje i kolekcji: oparte na szablonach klasy w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxtempl.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Wykres hierarchii

Próbki  Zbierania próbki MFC

Zobacz też CPtrList, CObList

Index