CTypedPtrList::SetAt

void SetAt (pozycja op, typu newElement );

Parametry

pos

Położenie elementu należy ustawić.

TYP

Typ elementów przechowywanych na liście klasa bazowa.

newElement

Wskaźnik obiektu są zapisywane w wykazie.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskich wywołuje BASE_CLASS:: SetAt.

Zmienna typu stanowiska jest kluczem do listy. Nie jest taki sam jak indeks, i możesz działają nie na wartość pozycji samodzielnie. SetAt zapisuje wskaźnikiem obiektu do określonej pozycji na liście.

Należy się upewnić, że wartość pozycji stanowi ważny pozycji na liście. Jeśli jest nieprawidłowy, następnie wersji debugowania biblioteki klas Microsoft Foundation twierdzi.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe uwagi zobacz CObList::SetAt.

Omówie&nie CTypedPtrArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index