CTypedPtrList::RemoveTail

Typ RemoveTail ( );

Wartość zwracany

Wskaźnik wcześniej przy bełcie listy. Ten wskaźnik jest typu określonego przez parametr szablonu typu.

Parametry

TYP

Szablon parametr określający typ elementów przechowywanych na liście.

Uwagi

Usuwa element z ogona listy i zwraca go.

Należy się upewnić, że lista nie jest pusta przed wywołaniem metody RemoveTail. Jeśli lista jest pusta, wersja debugowania biblioteki klas Microsoft Foundation deklaracji rozkazujących. Zweryfikuj, że lista zawiera elementy za pomocą IsEmpty.

Omówie&nie CTypedPtrList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTypedPtrList::RemoveHead, CPtrList::IsEmpty, CPtrList::GetTail, CPtrList::AddTail

Index