CTypedPtrList::RemoveHead

Typ RemoveHead ( );

Wartość zwracany

Wskaźnik wcześniej na czele listy. Ten wskaźnik jest typu określonego przez parametr szablonu typu.

Parametry

TYP

Szablon parametr określający typ elementów przechowywanych na liście.

Uwagi

Usuwa element z szefa listy i zwraca go.

Należy się upewnić, że lista nie jest pusta przed wywołaniem metody RemoveHead. Jeśli lista jest pusta, wersja debugowania biblioteki klas Microsoft Foundation deklaracji rozkazujących. Zweryfikuj, że lista zawiera elementy za pomocą IsEmpty.

Omówie&nie CTypedPtrList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTypedPtrList::RemoveTail, CPtrList::IsEmpty, CPtrList::GetHead, CPtrList::AddHead

Index