CTypedPtrList::GetHead

Typ& GetHead ( );

Typ GetHead ( ) Stała;

Wartość zwracany

Jeśli lista jest dostępna za pomocą wskaźnika do Stała CTypedPtrList, GetHead Zwraca wskaźnik typu określonego przez parametr szablonu typu. To umożliwia funkcja ma być używane tylko na prawej stronie instrukcji przypisania i tym samym chroni listy z modyfikacji.

Jeśli lista jest dostępna bezpośrednio lub za pomocą wskaźnika do CTypedPtrList, GetHead zwraca odwołanie do wskaźnika typu określonego przez parametr szablonu typu. To umożliwia funkcja ma być zastosowany na jednej stronie instrukcji przypisania i tym samym pozwala pozycji na liście modyfikacji.

Parametry

TYP

Szablon parametr określający typ elementów przechowywanych na liście.

Uwagi

Pobiera wskaźnik, który reprezentuje elementu nagłówkowego tej listy.

Należy się upewnić, że lista nie jest pusta przed wywołaniem metody GetHead. Jeśli lista jest pusta, wersja debugowania biblioteki klas Microsoft Foundation deklaracji rozkazujących. Zweryfikuj, że lista zawiera elementy za pomocą IsEmpty.

Omówie&nie CTypedPtrList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CPtrList::IsEmpty, CTypedPtrList::GetTail, CTypedPtrList::Get&Next, CTypedPtrList::GetPrev

Index