CTypedPtrList::GetAt

Typamp; Get&At ( stanowisko pozycji );

Typ GetAt ( stanowisko pozycji ) Stała;

Wartość zwracany

Jeśli lista jest dostępna za pomocą wskaźnika do Stała CTypedPtrList, GetAt Zwraca wskaźnik typu określonego przez parametr szablonu typu. To umożliwia funkcja ma być używane tylko na prawej stronie instrukcji przypisania i tym samym chroni listy z modyfikacji.

Jeśli lista jest dostępna bezpośrednio lub za pomocą wskaźnika do CTypedPtrList, GetAt zwraca odwołanie do wskaźnika typu określonego przez parametr szablonu typu. To umożliwia funkcja ma być zastosowany na jednej stronie instrukcji przypisania i tym samym pozwala pozycji na liście modyfikacji.

Parametry

TYP

Szablon parametr określający typ elementów przechowywanych na liście.

stanowisko

Wartość pozycji zwrócony przez poprzednie wywołanie funkcji członek GetHeadPosition lub znaleźć.

Uwagi

Zmienna typu stanowiska jest kluczem do listy. Nie jest taki sam jak indeks, i możesz działają nie na wartość pozycji samodzielnie. GetAt pobiera wskaźnik CObject związanych z danym stanowiskiem.

Należy się upewnić, że wartość pozycji stanowi ważny pozycji na liście. Jeśli jest nieprawidłowy, następnie wersji debugowania biblioteki klas Microsoft Foundation twierdzi.

Tej funkcji śródwierszowej wywołuje BASE_CLASS:: GetAt.

Omówie&nie CTypedPtrList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CObList::GetAt

Index