Członkowie klasy CTypedPtrArray

Dostęp elementu

GetAt Zwraca wartość określonego indeksu.
ElementAt Zwraca wartość tymczasowej odniesienie do wskaźnika elementu w tablicy.
SetAt Ustawia wartość podanym indeksie; Tablica nie mogą rosnąć.
SetAtGrow Ustawia wartość podanym indeksie; rośnie tablicy, w razie potrzeby.
Dodaj Dodaje nowy element do tablicy. Rośnie tablicy, w razie potrzeby
Dołącz Dodaje zawartość jednej tablicy do innego. Rośnie tablicy, w razie potrzeby
Kopia Kopiuje innego tablicy do tablicy; rośnie tablicy, w razie potrzeby.
InsertAt Wstawia element (lub wszystkie elementy tablicy innego) pod określonym indeksem.

Operatory

operatora] Ustawia lub pobiera element pod określonym indeksem.

Omówie&nie CTypedPtrArray |nbsp; Wykres hierarchii

Index