CTypedPtrArray

templatelt; Klasa BASE_C&LASS, Klasa typu
Klasa CTypedPtrArray : publiczne BASE_CLASS

Parametry

BASE_CLASS

Klasa podstawowa klasa array wpisywanych wskaźnik; muszą być klasy array (CObArray lub CPtrArray).

TYP

Typ elementów przechowywanych w tablicy klasa bazowa.

Uwagi

Klasa CTypedPtrArray zawiera typ bezpiecznej "opakowanie" obiektów klasy CPtrArray lub CObArray. Podczas korzystania z CTypedPtrArray zamiast CPtrArray lub CObArray, instrumentu kontrola typów w C++ pomaga wyeliminować błędy spowodowane przez typów niezgodne wskaźnik.

Ponadto otoka CTypedPtrArray wykonuje wiele odlewania, która byłaby wymagana, jeśli użyto CObArray lub CPtrArray.

Ponieważ wszystkie funkcje CTypedPtrArray są wbudowane, wykorzystanie tego szablonu znacząco wpływa na na rozmiar lub prędkości kodu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania CTypedPtrArray, zobacz artykuły kolekcje i kolekcji: oparte na szablonach klasy w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxtempl.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Wykres hierarchii

Próbki  Zbierania próbki MFC

Zobacz też CPtrArray, CObArray

Index