CTypedPtrArray::SetAtGrow

void SetAtGrow (int nIndex, typu newElement );

Parametry

nIndex

Indeks liczba całkowita, która jest większa lub równa 0.

TYP

Typ elementów przechowywanych w tablicy klasa bazowa.

newElement

Wskaźnik obiekt ma być dodana do tej tablicy. Dozwolone wartości NULL.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskich wywołuje BASE_CLASS:: SetAtGrow. Aby uzyskać bardziej szczegółowe uwagi zobacz CObArray::SetAtGrow.

Omówie&nie CTypedPtrArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index