[CTypedPtrArray::operator]

Typ& operatora [] ( int nIndex );

Typ operatora [] ( int nIndex ) Stała;

Parametry

TYP

Szablon parametr określający typ elementy przechowywane w tablicy.

nIndex

Indeks liczba całkowita, która jest większa lub równa 0 i mniejsza niż lub równa wartości zwróconej przez BASE_CLASS:: GetUpperBound.

Uwagi

Te podmioty wewnętrzne wywołania BASE_CLASS:: operatora [].

Pierwszy podmiot, wezwał do tablic, które nie jest Stała, można używać w prawo (wartość) lub (l wartość) po lewej stronie instrukcji przypisania. Drugi, wywoływana dla tablic Stała , mogą być używane tylko w prawo.

Wersja debugowania biblioteki twierdzi, jeżeli indeks dolny (albo po lewej lub prawej stronie instrukcji przypisania) jest poza zakresem.

Omówie&nie CTypedPtrArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też [CObArray::operator]

Index