CTypedPtrArray::InsertAt

void InsertAt (int nIndex, typu newElement, int nCount = 1);

void InsertAt (int nStartIndexCTypedPtrArraylt;BASE_CLASS, Typ>* pNewArray );

Parametry

nIndex

Indeks całkowitą, która może być większa niż wartość zwracany przez CObArray::GetUpperBound.

TYP

Typ elementów przechowywanych w tablicy klasa bazowa.

newElement

Wskaźnik obiektów mają być umieszczone w tej tablicy. Dopuszcza się newElement o wartości NULL.

nCount

Liczba godzin, które ten element powinien być wstawione (domyślnie 1).

nStartIndex

Indeks całkowitą, która może być większa niż wartość zwracany przez CObArray::GetUpperBound.

BASE_CLASS

Klasa podstawowa klasa array wpisywanych wskaźnik; muszą być klasy array (CObArray lub CPtrArray).

pNewArray

Innym tablicy, który zawiera elementy mają zostać dodane do tej tablicy.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskich wywołuje BASE_CLASS:: InsertAt. Aby uzyskać bardziej szczegółowe uwagi zobacz CObArray::InsertAt.

Omówie&nie CTypedPtrArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index